LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning I samband med orderbekräftelse
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.598 1 1.641 1 1.688 1 1.912 1 2.148 1
120g Offsettpapper 1.659 1 1.711 1 1.757 1 2.001 1 2.250 1
200g Offsettpapper 1.786 1 1.842 1 1.896 1 2.177 1 2.457 1
300g Offsetpapper 2.004 1 2.074 1 2.140 1 2.480 1 2.822 1
130g Silk-papper 1.389 3 1.397 3 1.402 3 1.754 3 1.786 3
170g Silk-papper 1.459 3 1.463 3 1.471 3 1.885 3 1.918 3
250g Silk-papper 1.592 3 1.598 3 1.605 3 2.148 3 2.179 3
350g Silk-papper 1.727 3 1.734 3 1.739 3 2.404 3 2.437 3
260g Chromocard 1.805 3 1.810 3 1.817 3 2.453 1 2.568 3
135g Återvunnet papper 1.780 1 1.840 1 1.893 1 2.174 1 2.456 1
0,125 mm tjockt plastark 3.311 1 3.445 1 3.589 1 4.294 1 5.000 1
0,250 mm tjockt plastark 4.657 1 4.866 1 5.090 1 6.161 1 7.247 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3